Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

PHÚ LẠC TỔ CHỨC “NGÀY HỘI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC Ở KHU DÂN CƯ”

19-11-2020 10:18

Với mục đích Nhằm tuyên truyền rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân về truyền thống tốt đẹp vẻ vang của dân tộc và những đóng góp to lớn của Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Thông qua các hoạt động tuyên truyền của MTTQ và các tổ chức thành viên để nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về Đại đoàn kết toàn dân tộc. Cổ vũ động viên nhân dân phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của xã.

Từ ngày 05 tháng 11 đến ngày 15 tháng 11 năm 2020 các khu dân cư trên địa bàn xã Phú Lạc tổ chức ngày hội “đại đoàn kết toàn dân tộc ở các khu dân cư”. Ngày 18/11/2020, ủy ban MTTQ xã Phú Lạc tổ chức lễ kỷ niệm 90 ngày truyền thống mặt trận Tổ Quốc và tổng kết công tác mặt trận năm 2020.

Một số hình ảnh ngày hội đại đoàn kết tại các xóm

tiết mục múa xóm Phương Nam 2 trong ngày hội của xómTiết mục múa trong ngày hội đại đoàn kết tại xóm Phương Nam 2

chị em phụ nữ xóm Đoàn Kết với tiết mục nhảy đẹpThống kê truy cập

Đang truy cập:3755

Tổng truy cập: 37967